Lovudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag af 28. januar 2009 til ændringer af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles momssystem med hensyn til faktura-reglerne, KOM (2009) 21 - sagsnr. 09-0240

Print Print
03-03-2009
Læs høringssvar her