Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugerklager - sagsnr. 08/07485/57 - sagsnr. 09-0186

Print Print
03-03-2009
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0186 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.