Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (videokommunikation ved fristforlængelser og landsdommernomering) - sagsnr. 09-0146

Print Print
20-02-2009
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0146 Strafferetsudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.