Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (videokommunikation ved fristforlængelser og landsdommernomering) - sagsnr. 09-0146

Print Print
20-02-2009
Læs høringssvar her