Lovudvalget - Høring over Europa-Kommissionens henstilling til Rådet for den Europæiske Union om en bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at indgå en samarbejdsaftale mellem EU og Sydkorea om udveksling af ikke fortrolig information i forbindelse med efterforskning af konkurrencelovsovertrædelser - sagsnr. 09-0134

Print Print
30-01-2009
Læs høringssvar her