Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af serviceloven - bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven §§ 95 og 96 - sagsnr. 09-0078

Print Print
27-01-2009
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0078 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.