Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af serviceloven - bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven §§ 95 og 96 - sagsnr. 09-0078

Print Print
27-01-2009
Læs høringssvar her