Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring af udlændingeloven (ophævelse af overgangsordning for statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Latauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) - sagsnr. 09-0032

Print Print
23-01-2009
Læs høringssvar her