Lovudvalget - Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen - sagsnr. 08-1379

Print Print
07-01-2009
Læs høringssvar her