Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om lejerettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven - sagsnr. 08-1378

Print Print
15-01-2009
Læs høringssvarher

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/08-1378 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.