Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om lejerettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven - sagsnr. 08-1378

Print Print
15-01-2009
Læs høringssvarher