Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om planlægning (ekspropriation, opførelse af mindre bygninger i det åbne land mv.) - sagsnr. 08-1376

Print Print
15-01-2009
Læs høringssvar her