Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love (beskyttelse af visse dyrearter, mv.) - sagsnr. 08-1368

Print Print
15-01-2009
Læs høringssvar her