Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om tilladelse til at udvide husdyrhold fra 750 dyreenheder til maksimalt 950 dyreenheder på bedrifter, der opfylder særlige krav til dyrevelfærd, jf. bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. og revideret udkast til bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. - sagsnr. 08-1367

Print Print
30-01-2009
Læs høringssvar her