Lovudvalget -Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven mv.) - sagsnr. 08-1363

Print Print
09-01-2009
Læs høringssvar her