Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark - sagsnr 08-1360

Print Print
05-01-2009
Læs høringssvar her