Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til udsatte grupper - skæve boliger - sagsnr. 08-1359

Print Print
07-01-2009
Læs høringssvar her