Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Forsøgsordning med magtanvendelse ved brug af peberspray) - sagsnr. 08-1337

Print Print
15-01-2009
Læs høringssvar her