Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af direktiv 2006/67/EF af 24. juli 2006 om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter som fremsat af Kommissionen den 13. november 2008 - sagsnr. 08-1334

Print Print
15-01-2009
Læs høringssvar her