Lovudvalget - Høring over udkast til ændringsvejledning vedrørende servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom - sagsnr. 08-1330

Print Print
05-01-2009
Læs høringssvar her