Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (lokal medinddragelse i havvindmøller i forsøgsområder) - sagsnr. 08-0693

Print Print
30-04-2009