Udvalg under Advokatrådet

Print Print

Der er nedsat en række forskellige udvalg under Advokatrådet (se menuen til højre).

Overordnet arbejder udvalgene med et retsområde, f.eks. strafferet, eller tager sig af f.eks. efteruddannelse. Udvalgene afgiver høringssvar på deres område, følger den politiske udvikling og tager nye advokatpolitiske eller retssikkerhedsmæssige tiltag inden for deres område. Udvalgene udarbejder også konferencer, artikler, vejledninger osv.

Udvalgsstrukturen bestemmes af Advokatrådets formand, som også afgør, hvem der skal være formand for udvalgene.

Udvalgsmedlemmerne er hovedsageligt advokater, men der er også udvalg, hvor ikke-advokater er medlemmer, hvis man særligt gerne har villet trække på folk med en anden baggrund, erfaring og ekspertise.

Man får ikke løn for at sidde i Advokatrådet eller udvalgene. Alt arbejde, der udføres i Advokatrådet og i udvalgene sker på frivillig basis.