Udpegning

Print Print

 

Advokatrådet kan efter anmodning foretage udpegning af advokater til ikke-offentlige hverv som for eksempel fondsbestyrelser og foreninger samt som mediator, voldgiftsdommer eller opmand, hvis Advokatrådets medvirken er et krav i en vedtægt, aftale eller kontrakt.

Der opkræves et gebyr for rådets bistand på 1.250 kr. inkl. moms, hvis udpegningen kan ske på baggrund af en indstilling af en konkret advokat.

Hvis rådet selv skal finde en kandidat til posten, udgør gebyret 6.250 kr. inkl. moms. I disse tilfælde vil udpegningen ske efter en kort ansøgningsprocedure, hvor hvervet annonceres på Advokatsamfundets hjemmeside og i nyhedsbrev.

Anmodning om Advokatrådets bistand til udpegning skal ske via formularen her på siden. Når Advokatrådet modtager en ansøgning, fremsendes faktura til ansøgeren. Udpegningen sker først, når fakturaen er betalt.

Når Advokatrådet foretager udpegning af en advokat, foretager rådet en undersøgelse af, om den pågældende inden for de sidste fem år af Advokatnævnet er blevet pålagt sanktioner for overtrædelse af god advokatskik. Såfremt dette er tilfældet, vil dette efter en konkret vurdering kunne være til hinder for, at Advokatrådet foretager udpegning. Indsendelse af nedenstående formular betragtes som samtykke til, at Advokatrådet foretager en sådan undersøgelse.