Uddannelsesudvalget

Print Print

Kommissorium
Udvalget varetager alle opgaver i relation til de nye regler om obligatorisk efteruddannelse og forestår kontrol og tilsyn med reglernes overholdelse. Derudover afgiver udvalget udtalelser til Justitsministeriet vedrørende ansøgninger om advokatbeskikkelse på baggrund af anden praktisk juridisk virksomhed end de i retsplejelovens § 119, stk. 3, nævnte stillinger (§ 119, stk. 4-sager), og vedrørende fastsættelse af prøvetid for borgere i andre EU-lande med en eksamen svarende til dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen (§ 135a-sager).

Medlemmer:
Advokat Johnnie Schmidt (formand)
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard
Advokat Stine Kalsmose Jakobsen
Advokat Lars Lindencrone Petersen
Advokat Bjørn Nielsen
Advokat Jacob Pinborg
Advokat Helle Stakemann

Sekretariat: 
Juridisk konsulent Søren Dragsbæk Holm (udvalgssekretær)