Strafferetsudvalget

Print Print

Strafferetsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde:
Strafferetsudvalget dækker straffeproces og strafferettens område i øvrigt.

Udvalgets opgaver er
a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer:  
Advokat Karoline D. Normann (formand)
Advokat Casper Andreasen
Advokat Jakob Skaarup Arrevad
Advokat Kim Bagge
Advokat Asger Bagge-Jørgensen
Advokat Bjarne Frøberg
Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat Peter Kragh
Advokat Anders Nemeth
Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen
Advokat Allan Sørensen

Sekretariat: 
Specialkonsulent Anne Høgenhaven Simony (udvalgssekretær)