Skatteudvalget

Print Print

Skatteudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde
Skatteudvalget dækker hele det skatte- og afgiftspolitiske område. Udvalgets opgave er at sikre, at der tages hånd om alle problemstillinger med relation til skatte- og afgiftsspørgsmål, uanset om det drejer sig om erhvervsrelaterede eller privatretlige spørgsmål. Dvs. advokatens egne skatte- og afgiftsmæssige forhold, klientens forhold eller borgernes forhold. Udvalget er et egentlig fagudvalg, og vil derfor lægge vægt på indholdet af den materielle skatte- og afgiftsret, retssikkerhed og skatteprocessen.

Udvalgets opgaver er
a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer:
Advokat Kim Pedersen (formand) (Sirius Advokater)
Advokat Stine Andersen (Kromann Reumert)
Advokat Artur Bugsgang (Lett)
Advokat Anders Oreby Hansen (Bech Bruun)
Advokat Jan Steen Hansen (Bruun Hjejle)
Advokat Svend Erik Holm (Plesner)
Advokat Robert Mikelsons (MAQS Law Firm)
Advokat Nicolai Thorsted (Andersen Partners)
Advokat Eduardo Vistisen (Vistisen Skatteadvokater)
Advokat Marianne Sigetty (Homann Advokater)
Advokat Kurt Siggaard (Holst Advokater)
Advokat Steffen Sværke (Kammeradvokaten)
Advokat Philip S. Thorsen

Sekretariatet: 
Juridisk konsulent Alexander Heesche Andersen (udvalgssekretær)