Regel- og tilsynsudvalget

Print Print

Formål og arbejdsområde
Udvalget har ansvaret for tilsynet med, at advokater overholder deres pligter.

Udvalgets opgaver
Udvalget sikrer, at advokaters adfærd er i overensstemmelse med god advokatskik. Udvalget griber ind ved f.eks. at meddele om advokater, der ikke overholder reglerne, for Advokatrådet, der er den instans, der beslutter om en sag skal indbringes for Advokatnævnet.

En anden af udvalgets opgaver er at vurdere hensigtsmæssigheden af de regelsæt, som regulerer advokaters forhold, og udtale sig om konkrete spørgsmål vedrørende klientkonto, indholdet af god advokatskik og reglerne om advokatbeskikkelse.

Udvalget overvåger også, om advokaterne lever op til de krav, der stilles til behandling af klientmidler i klientkontovedtægten. Og varetager samtidig reglerne om forebyggelse af hvidvask og de vedtægtsbestemte opgaver vedrørende Erstatnings­fon­den.

Medlemmer
Advokat Martin Lavesen (formand)
Advokat Lone Brandenburg
Advokat Peter Breum
Advokat Kristian Dalsgaard
Advokat Klavs V. Gravesen
Advokat Charlotte Krarup
Advokat Lone Møller
Advokat Johnnie Schmidt
Advokat Karen Wung-Sung

Sekretariat:
Specialkonsulent Sabrina Eifler (udvalgssekretær)