Procesretsudvalget

Print Print

Procesretsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde
Procesretsudvalget dækker retsområderne civilproces, voldgift og mediation. Udvalget dækker således dele af Justitsministeriets ressort og problemstillinger, som vedrører advokaters bistand ved tvistløsning og den civile retspleje.

Udvalget beskæftiger sig også med retsmægling og mediation samt retshjælpsordningerne og spørgsmål om advokatbeskikkelser og salærer, herunder forberedelsen af de løbende salærforhandlinger med domstolene.

Herudover behandler udvalget opgaver og problemstillinger vedrørende advokaters obligatoriske ansvarsforsikring og garanti samt samarbejder med Foreningen af Mediatoradvokater, Voldgiftsinstituttet, Dansk Forening for Voldgift mv.

Udvalgets opgaver er
a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række
     midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa,
     forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer:
Advokat Nikolaj Linneballe (formand)
Advokat Christian Dahlager
Advokat Håkun Djurhuus
Advokat Yvonne Frederiksen
Advokat Søren Stenderup Jensen
Advokat Lone Møller
Professor Peter Arnt Nielsen
Advokat Morten Schwartz Nielsen
Advokat Birgitte Pedersen
Advokat Bodil Søes Petersen
Advokat Mads Krøger Pramming
Advokat Jens Rostock-Jensen
Advokat Philip Thorsen
Advokat Mette Østergård

Sekretariat:

Chefkonsulent Lene Kragelund (udvalgssekretær)


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Advokatraadet/Procesretsudvalget.aspx - d. 24-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.