Om Advokatrådet

Print Print

Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse. Rådet består af 15 medlemmer. Formanden vælges af alle praktiserende advokater for en fireårig periode. Resten af bestyrelsen vælges i de 8 advokatkredse, som landet er opdelt i.

Advokatrådets hovedopgaver
Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet.

Advokatrådets medlemmer 2019 - 2021:
Peter Fogh (formand)
Charlotte Krarup (næstformand)
Liv Dyrhauge-Klargaard
Klavs V. Gravesen
Martin Lavesen
Nikolaj Linneballe
Lone Møller
Karoline Normann
Randi Bach Poulsen
Birgitte Fobian Rolighed
Johnnie Schmidt
Allan Sørensen
Susan Sørensen
Philip S. Thorsen
Karen Wung-Sung