Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926

Print Print


Formål
Legatets formål er at yde lån til advokater, som driver erhverv som sådanne.

Krav til ansøger
Lån kan ydes til advokater, der er kommet i økonomisk vanskeligheder under sådanne forhold, at det kan antages, at lånet eventuelt i forbindelse med anden støtte vil kunne hjælpe vedkommende over vanskelighederne.

Lånene ydes normalt som rentefri lån og tilbagebetalingsperioden fastsættes efter bestyrelsens skøn.

Ansøgning
Ansøgning om bevilling af lån sendes til Advokatsamfundets sekretariat, Anne Junge på mail til fonde@advokatsamfundet.dk.

Sådan behandler vi dine persondata/oplysninger
Når du har indsendt din ansøgning til fonden, giver du samtidig dit samtykke til, at advokatsamfundet behandler og opbevarer dine data.

Dine data behandles og opbevares i forbindelse med behandling af din ansøgning til fonden.

Din ansøgning inkl. bilag indscannes og opbevares derefter i vores elektroniske arkiv i 2 år efter lånet er tilbagebetalt.

Bestyrelsen:
Advokat Klavs V. Gravesen (formand)
Advokat Philip Thorsen

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Toftkilds Legat