Advokatsamfundets Fond

Print Print


Formål

Advokatsamfunds Fond har til formål…

  • at styrke advokatstandens selvstændighed, uafhængighed og faglige kompetencer,
  • at fremme advokatens positive relationer til samfundet som helhed,
  • at varetage undervisnings- og oplysningsvirksomhed, der vedrører retlige forhold eller fremmer retsvidenskaben og retssikkerheden inden for retsplejen og den offentlige forvaltning.

Fondens midler

Fondens midler uddeles som en hædersgave i forbindelse med generalforsamlingen på Advokatmødet. Fondens bestyrelse beslutter, hvem der skal have hædersgaven, på baggrund af ovenstående kriterier.

Ansøgning

Det er kun muligt at søge støtte hos fonden under særlige omstændigheder.

Bestyrelse:
Advokat Peter Fogh (formand)
Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton
Advokat Tove Hovgaard Dahl
Rektor Henrik Dam
Advokat Randi Bach Poulsen
Advokat Kirsten Reimers-Lund
Advokat Susan Sørensen

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Advokatsamfundets Fond