Organisationen for alle advokater

Print Print

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og integritet.

Advokatsamfundet omfatter godt 6.000 advokater i Danmark.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet.aspx - d. 25-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.