Organisationen for alle advokater

Print Print

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og integritet.

Advokatsamfundet omfatter godt 6.000 advokater i Danmark.

Advokatsamfundets struktur


Grafisk oversigt over Advokatsamfundet

Advokatsamfundets regnskaber

Regnskaberne offentliggøres hvert år fra og med 2014. Før 2014 kan de ses for to år under lige år.

Advokatrådets beretninger

Advokatrådets skriftlige beretninger udgives i ulige år i forbindelse med Advokatmødet.

Advokatsamfundets historie

Læs om Advokatsamfundets historie, der går tilbage til 1886.