Spring hovednavigationen over

Advokaten 2 2022

Forsvarsadvokat Kåre Pihlmann fik efter syv år og fire retssager frikendt sin klient i Atea-sagen - også kendt som som Danmarks største bestikkelsessag. En sag, der var spækket med juridiske knaster.

Advokaternes Hus

Nye advokatetiske regler fra 1. september

Advokatrådet har besluttet at modernisere de nuværende advokatetiske regler, der siden sidste større revision for mere end ti år siden er knopskudt på en række områder. De nye vejledende regler tager højde for nye domme og kendelser, og dækker bedre den måde advokater virker på i dag.

Charlotte Krarup, næstformand i Advokatrådet, uddeler Advokatrådets journalistpris til DR-journalist Ole Hall
Retssikkerhed i pressen

Advokatrådets journalistpris 2022

Advokatrådet uddelte den 20. maj Advokatrådets journalistpris til DR-journalist Ole Hall fra DR for sin afdækning af forsikringsselskabers ulovlige forskelsbehandling af gravide og nybagte mødre.

Advokatundersøgelser

Arbejdsgruppe går i gang med at se på nye rammer for advokatundersøgelser

Advokatrådet nedsætter nu den arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinjer og en ny vejledning til, hvordan advokatundersøgelser bedst gennemføres. Arbejdet skal gøres færdigt inden foråret 2022.

Trappeopgang i Advokaternes Hus
Konkurrence

Konkurrencerådets rapport: Fornuftigt fokus på forbrugerrettede tiltag

Advokatrådet ser positivt på justitsministerens udmelding om at gå videre med de initiativer i Konkurrencerådets rapport, der er rettet mod forbrugerne. Det giver mulighed for at styrke konkurrencen og samtidig fastholde retssikkerheden.

Advokatsamfundet på Instagram