Spring hovednavigationen over

Vi arbejder for et velfungerende retssamfund

Advokatsamfundet arbejder for at fremme retssikkerheden i samfundet og for advokaternes uafhængighed og integritet. Vi fører tilsyn med landets advokater og værner om advokatens særlige opgave.

Advokaternes Hus
Advokatundersøgelser

Arbejdsgruppe går i gang med at se på nye rammer for advokatundersøgelser

Advokatrådet nedsætter nu den arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinjer og en ny vejledning til, hvordan advokatundersøgelser bedst gennemføres. Arbejdet skal gøres færdigt inden foråret 2022.

Trappeopgang i Advokaternes Hus
Konkurrence

Konkurrencerådets rapport: Fornuftigt fokus på forbrugerrettede tiltag

Advokatrådet ser positivt på justitsministerens udmelding om at gå videre med de initiativer i Konkurrencerådets rapport, der er rettet mod forbrugerne. Det giver mulighed for at styrke konkurrencen og samtidig fastholde retssikkerheden.

Advokatsamfundet på Instagram