Spring hovednavigationen over

Vi arbejder for et velfungerende retssamfund

Advokatsamfundet arbejder for at fremme retssikkerheden i samfundet og for advokaternes uafhængighed og integritet. Vi fører tilsyn med landets advokater og værner om advokatens særlige opgave.

Advokaternes Hus
Tema: Børns retssikkerhed

Advokaten 1 2021

I dette nummer af Advokaten stiller vi skarpt på børns retssikkerhed eller mangel på samme, når de møder retssystemet. Uanset om det er i familieretten, når børn blive anbragt, når de vidner eller i andre situationer, kan retssikkerheden for de yngste forbedres.

Trappeopgang i Advokaternes Hus
Konkurrence

Rapport om konkurrence i advokatbranchen

Det anerkendte konsulentbureau Boston Consulting Group har undersøgt, hvad deregulering af den britiske advokatbranche har betydet for retssikkerheden og forbrugernes rettigheder. Rapporten viser, at den britiske deregulering af advokatbranchen har svækket retssikkerheden samt medført højere priser for borgere og virksomheder.

Peter Fogh, formand for Advokatrådet

Det er afgørende, at borgere har en sikkerhed for, at de kan få løst en sag ved domstolene, så retfærdigheden kan ske fyldest, og at vi konstant vogter over, at lovgivningen respekterer frihedsrettigheder og beskytter den enkelte borger mod overgreb. I Advokatrådet er vi derfor stærkt optaget af, at vi i forbindelse med genåbningen også får diskuteret, hvordan vi får genetableret retsstaten.

Peter Fogh

Formand for Advokatrådet

EU-kommisør Margrethe Vestager og Advokatrådets formand Peter Fogh på CCBE konference i København 2019.
Retssikkerhed

Vi må ikke tage retssikkerheden for givet

Margrethe Vestager ser som nyudnævnt EU-kommissær for digitalisering og konkurrence mange udfordringer for retssikkerheden. Hun mener, at advokaten spiller en endnu vigtigere rolle som rådgiver og forsvarer i en digitaliseret fremtid, og samtidig efterlyser kommissæren flere kvinder i faget.

Advokatsamfundet på Instagram

Vi arbejder for at højne retssikkerheden

At stå vagt om retssikkerheden og virke for retssamfundet er en kerneopgave for Advokatsamfundet. Heri ligger også arbejdet for at fremme en uafhængig advokatstand.

Advokatsamfundets opgaver