Advokatsalær

Print Print

Hvad koster det at gå til en advokat?

Ingen standardtimepris
Der gælder ikke én fast timepris for alle advokater, da det er i strid med konkurrencereglerne i Danmark. Hvis du er i tvivl om, hvad advokatbistand skal koste, er det en god idé at ringe til et par advokater eller advokatfirmaer og spørge, hvad de skal have for at kigge på sagen. Nogle advokater kan tage mere for rådgivningen end andre, f.eks. fordi de er specialister.

Advokater kan ikke fuldstændig frit fastsætte deres salær. Advokater må ifølge retsplejelovens § 126 kun tage et rimeligt salær for deres arbejde. Det betyder, at der er et loft for, hvor dyrt det kan blive at gå til advokat. Herudover skal advokaten, hvis du er almindelig forbruger, uopfordret skriftligt oplyse dig om, hvad bistanden kommer til at koste. Hvis det ikke er muligt, skal advokaten oplyse dig om, hvilke hovedelementer der vil indgå i det salær, som du skal betale.

Hvis du er utilfreds med advokatens salær, kan du klage til Advokatnævnet.  

Bed om advokatens vurdering af sagen
Det er en god idé at bede advokaten om at vurdere, hvad du vil få ud af advokatens hjælp, inden du f.eks. vælger at føre en retssag. Advokaten kan ikke forudsige resultatet med 100 procents sikkerhed, men kan give dig et praj om, hvordan sagen vil falde ud.