Erstatningsfonden

Print Print

Hvis advokatens ansvarsforsikring eller garantiordning ikke dækker dit tab kan du søge om erstatning hos Erstatningsfonden

Fondens dækning
Erstatningsfonden yder hel eller delvis erstatning i sager, hvor tab ikke dækkes af den ansvarsforsikring eller garantiordning, som advokaten har pligt til at tegne.

Erstatningsfonden yder erstatning ”efter et frit skøn”. Dvs. du har ikke noget retskrav på, at fonden betaler erstatning.

Fonden udbetaler normalt ikke erstatning i situationer hvor ansøger er i familie med eller har andre særlige relationer til advokaten. Fonden har mulighed for at dække tab, der skyldes en advokats uhæderlighed – også kaldet underslæb – over for helt almindelige klienter.

Hvordan søger jeg om erstatning fra Erstatningsfonden?
Ansøgning kan ske på et særligt skadesanmeldelsesskema. Skemaet kan downloades via nedenstående links.

Skadesanmeldelsesblanket som følge af tab lidt ved advokatens fejl mv. kan hentes her

Skadesanmeldelsesblanket som følge af tab lidt ved advokatens misbrug af betroede midler kan hentes her

Alternativt kan du hente skemaet i Advokatsamfundets sekretariat.

Ansøgningen om erstatning skal indgives senest seks måneder efter, at du er eller burde være blevet klar over, at du har lidt et tab.

Ansøgningen skal sendes til:
Advokatsamfundets sekretariat
Erstatningsfonden
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Forudsætninger for at få erstatning
Det er en forudsætning for, at du kan få erstatning, at advokaten ikke selv kan betale erstatningskravet, og at det er fastslået, at advokaten er ansvarlig. Det betyder, at udbetaling af erstatning muligvis først kan ske på baggrund af resultatet af en retssag mod advokaten. Udgifterne til sådanne retsskridt vil efter en konkret vurdering også kunne erstattes af fonden.