Advokatens erstatningsansvar

Print Print

Hvilke muligheder har du for at få erstatning, hvis advokaten begår fejl?

Ansvarsforsikring
Alle advokater skal have en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker tab som følge af professionelle fejl, en advokat måtte begå.

Hvis et tab, som er opstået på grund af en fejl fra advokaten, ikke dækkes af forsikringen, kan du søge om erstatning fra Advokatsamfunds Erstatningsfond.

Garantiordning
Alle advokater skal samtidig med ansvarsforsikringen have en garantiordning. Hvis din advokat eller advokatens personale uretmæssigt har brugt midler, som du havde betroet advokaten i hans/hendes egenskab af advokat, har du efter omstændighederne mulighed for at få hel eller delvis erstatning.

Hvis advokatens ansvarsforsikring eller garantiordning ikke dækker dit tab kan du søge om erstatning hos Erstatningsfonden (se menuen til venstre).