Retsmægling

Print Print

Retsmægling foregår i regi af domstolene.

Retsmægling kan føre til, at sagen når et resultat, uden at du skal gennem en sædvanlig retssag. Retsmægleren kan være dommer eller advokat.

Du kan sagtens have en advokat med undervejs. Selve retsmæglingen er gratis, men hvis du har advokat med, skal du stadig selv betale denne udgift.

Når der er anlagt sag, vil retten henvende sig til parterne med tilbud om retsmægling. 


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/BrugForAdvokat/MaeglingOgKonfliktloesning/Retsmaegling.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.