Alternativ konfliktløsning

Print Print

Alternativ konfliktløsning
Det er ikke altid, at parterne i en konflikt ønsker at få den løst af retssystemet. Der findes flere alternative former for konfliktløsning, som foregår i privat regi.

Voldgift
En række sager i erhvervslivet løses ved voldgift. Det sker først og fremmest, fordi virksomhederne ikke ønsker at gøre deres stridigheder offentlig kendte, som det normalt vil ske ved en retssag. Og så er det ofte også udtryk for et ønske om i højere grad selv at have indflydelse på processen.

Man kan kalde voldgift for en slags privat retssag. Der kan enten være tale om at nedsætte en voldgiftsret gennem Voldgiftsinstituttet, eller parterne kan etablere en voldgift på et selvstændigt grundlag. Voldgiftsretten afgør sagen med en kendelse, som så efterfølgende kan tvangsfuldbyrdes af domstolene.

Mediation
Mediation er en hurtig og billig måde at løse konflikter på. Det gælder både, når stridighederne er opstået mellem privatpersoner, og når det gælder virksomheder. Målet med mediation er at finde en løsning, som alle de involverede i konflikten kan være tilfredse med. Og den løsning er måske en helt anden end den, dommeren ville have fundet frem til i en retssag.

Mediation har vist sig at være en velegnet måde at løse konflikter på i en lang række sager. Du undgår en opslidende, dyr og måske fremmedgørende retssag. Du har selv indflydelse på løsningen af konflikten, og ofte er forholdet til din modpart i konflikten bedre efter en mediation end efter en retssag.

En mediation ledes ofte af en advokat, der er uddannet mediator. Mediatorens primære opgave er at lytte til parterne i konflikten og få dem til at tale sammen. Med hjælp fra en mediator skal de stridende selv finde frem til en løsning på konflikten. Hver part vil ofte være ledsaget af deres egen advokat, der giver dem råd og vejledning undervejs. Når løsningen er fundet, skrives den ned i en aftale.

En lang række advokater har uddannet sig inden for mediation og tilbyder denne form for konfliktløsning.