Takster

Print Print


Vejledende takster ved betalingspåkrav
Vejledende takster ved betalingspåkrav pr. 1. oktober 2011

Fri proces
Bekendtgørelse nr. 1284 af lov om rettens pleje - 14. november 2018
Bekendtgørelse nr. 1373  om offentlig retshjælp ved advokater - 28. november 2018
Bekendtgørelse nr. 1372 om fri proces - 28. november 2018  
Lov nr. 940 om retshjælp til indgivelse og førelse af sager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner - 20. december 1999
Lov nr. 263 om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven - 16. marts 2016
Lov nr. 524 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) - 29. april 2015

Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 12. juli 2002
Læs bekendtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 31. januar 2013
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 24. maj 2016

Satser for advokater ved betalingspåkrav samt i procedure- og inkassosager
Betalingspåkrav - Vejledende takster pr. 1. juni 2017   
Inkassosager - Vejledende satser pr. 1. juni 2017
Proceduresager - Vejledende satser pr. 1. januar 2009

Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager
Notat om sagsomkostninger i civile sager - revideret juni 2018  

Vejledende takster for sager i småsagsprocessen
Notat om dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager - 22. september 2014 
Læs landsretternes notat 2012 med takster - Historisk 
Læs landsretternes notat 2010 med takster - Historisk
Læs landsretternes notat 2008 med takster - Historisk - 20. december 2007

Vejledende takster for salærer i straffesager
Vejledende takster for by- og landsret pr. 1. juli 2019 - straffesager og familieretssager 
Vejledende takster for by- og landsret pr. 1. januar 2018 - straffesager og familieretssager - Historisk
Bekendtgørelse nr. 1131 af 15. november 2019 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.
Bekendtgørelse nr. 1377 af 28. november 2018 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. - Historisk

Landsrettens praksis vedrørende rejseforbehold mv. i straffesager
Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger

Vejledende takster for familieretssager
Vejledende takster for familieretssager - se under vejledende takster for by- og landsret 1/10 2014 - straffesager og familieretssager

Vejledende takster for salæret til advokater, der virker som retsmæglere - oktober 2014
Læs taksterne 

Dommerforeningens og Dansk Ejendomsmæglerforenings vejledende takster ved tvangsauktion - 2009
Læs taksterne

Notat om vejledende salær m.v. til advokater i tvangsfjernelsessager, der behandles i Børn og unge-udvalget

Tidligere gældende takster:
Inkassosager pr. 1. januar 2009
Inkassosager pr. 1. juli 2005
Proceduresatser fra 1. juli 2005
Proceduresager fra 1. juli 2003 til 30. juni 2005
Forenklet inkassoproces - cirkulæreskrivelse 22/12-2004
Forenklet inkassoproces - omkostningstabellen
Retsmæglere - salærtakster pr. 20. november 2008 
Betalingspåkrav - oktober 2011
Inkassosager - juli 2010
Notat om sagsomkostninger i civile sager - 1. marts 2017
Notat om sagsomkostninger i civile sager - 17. december 2008
Betalingspåkrav - Vejledende takster pr. 1. marts 2017   
Inkassosager - Vejledende satser pr. 1. marts 2017
Notat om sagsomkostninger i civile sager - 1. marts 2017