Takster

Print Print


Vejledende takster ved betalingspåkrav
Vejledende takster ved betalingspåkrav pr. 1. oktober 2011

Fri proces
Bekendtgørelse nr. 938 af lov om rettens pleje - 10. september 2019
Bekendtgørelse nr. 1503 om offentlig retshjælp ved advokater - 18. december 2019
Bekendtgørelse nr. 1504 om fri proces - 18. december 2019 
Lov nr. 940 om retshjælp til indgivelse og førelse af sager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner - 20. december 1999
Lov nr. 263 om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven - 16. marts 2016
Lov nr. 524 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) - 29. april 2015

Bekendtgørelse nr. 601 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 12. juli 2002
Bekendtgørelse nr. 105 om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 31. januar 2013
Bekendtgørelse nr. 476 om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 24. maj 2016

Satser for advokater ved betalingspåkrav samt i procedure- og inkassosager
Betalingspåkrav - Vejledende takster pr. 1. juni 2017   
Inkassosager - Vejledende satser pr. 1. juni 2017
Proceduresager - Vejledende satser pr. 1. januar 2020
Notat om sagsomkostninger i civile sager - revideret juni 2018 - Historisk
Proceduresager - Vejledende satser pr. 1. januar 2009 - Historisk  

Vejledende takster for sager i småsagsprocessen
Notat om dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlende småsager pr. 1. januar 2019
Læs landsretternes notat 2012 med takster - Historisk 
Læs landsretternes notat 2010 med takster - Historisk
Læs landsretternes notat 2008 med takster - Historisk - 20. december 2007

Vejledende takster for salærer i straffesager
Vejledende takster for by- og landsret pr. 1. juli 2019 - straffesager og familieretssager 
Vejledende takster for by- og landsret pr. 1. januar 2019 - straffesager og familieretssager - Historisk
Bekendtgørelse nr. 1131 af 15. november 2019 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

Landsrettens praksis vedrørende rejseforbehold mv. i straffesager
Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger

Vejledende takster for familieretssager
Vejledende takster for familieretssager - se under vejledende takster for by- og landsret 1/10 2014 - straffesager og familieretssager

Vejledende takster for salæret til advokater, der virker som retsmæglere - oktober 2014
Læs taksterne 

Dommerforeningens og Dansk Ejendomsmæglerforenings vejledende takster ved tvangsauktion - 2009
Læs taksterne

Notat om vejledende salær m.v. til advokater i tvangsfjernelsessager, der behandles i Børn og unge-udvalget

Tidligere gældende takster:
Inkassosager pr. 1. januar 2009
Inkassosager pr. 1. juli 2005
Proceduresatser fra 1. juli 2005
Proceduresager fra 1. juli 2003 til 30. juni 2005
Forenklet inkassoproces - cirkulæreskrivelse 22/12-2004
Forenklet inkassoproces - omkostningstabellen
Retsmæglere - salærtakster pr. 20. november 2008 
Betalingspåkrav - oktober 2011
Inkassosager - juli 2010
Notat om sagsomkostninger i civile sager - 1. marts 2017
Notat om sagsomkostninger i civile sager - 17. december 2008
Betalingspåkrav - Vejledende takster pr. 1. marts 2017   
Inkassosager - Vejledende satser pr. 1. marts 2017
Notat om sagsomkostninger i civile sager - 1. marts 2017