Oplysningspligt

Print Print


Regler om oplysningspligt 
Love og bekendtgørelser indeholder en række regler om advokatens oplysningspligt i forhold til klienten. Følgende regler omfatter bestemmelser om advokaters oplysningspligt:

  • §§ 3 og 4 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
  • § 14 i markedsføringsloven
  • § 17 eller § 8 i forbrugeraftaleloven
  • §§ 4 og 5 i forbrugerklageloven
  • §§ 3-6 i bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtageren
  • De advokatetiske regler punkt 13, 14 og 15
  • § 59 a i vedtægten for Advokatsamfundet

Artikler i Advokaten
Reglerne bliver løbende omtalt i Advokaten

Artikel om forbrugeraftaleloven 2014
Nyhed om oplysningspligter vedr. klientbankkonti
Artikel om forbrugerklageloven 2015 

Læs gode råd til opdrags- og prisoplysning her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Oplysningspligt.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.