Ændringer i dine forhold

Print Print


Nyt job
Advokater har pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om den aktuelle arbejdsadresse – eller privatadresse, hvis advokaten i en periode ikke har en arbejdsadresse.

Informationen gives pr. brev eller mail til samfund@advokatsamfundet.dk og bør omfatte:

 • postadresse
 • mailadresse
 • telefonnummer
 • dato for flytning
 • evt. mobiltelefonnummer (fremgår på advokatnøglen.dk)
 • evt. nyt forsikringsselskab og policenummer

advokatnøglen.dk kan advokaten selv kontrollere, hvilke adresseoplysninger Advokatsamfundet har registreret, og dermed også om ændringen er modtaget og registreret.
Pligten til at orientere Advokatsamfundet om adresseændringer fremgår af Advokatsamfundets vedtægt § 76 a, og fristen er på 14 dage.

Deponering
Ønsker du at deponere din advokatbeskikkelse, skal du sende din originale beskikkelse til Civilstyrelsen. Advokatsamfundet får derefter automatisk besked om deponeringen fra Civilstyrelsen.

Hvis du har deponeret din advokatbeskikkelse, må du ikke kalde dig advokat i forbindelse med forretningsforhold. Det betyder for eksempel, at du ikke må stå i telefonfagbogens afsnit med advokater.

Genudlevering
Hvis du ønsker at få genudleveret din deponerede advokatbeskikkelse, skal du skrive til Civilstyrelsen. Civilstyrelsen indhenter en udtalelse fra Advokatrådet og genudleverer derefter advokatbeskikkelsen. Advokatsamfundet får automatisk besked om genudleveringsdatoen.

Etablering af nyt advokatfirma

Enkeltmandsvirksomhed og interessentskab
Informationen gives pr. brev eller mail til samfund@advokatsamfundet.dk og bør omfatte:

 • navn
 • cvr-nummer
 • postadresse
 • telefonnummer
 • firmamailadresse
 • evt. sikker mailadresse for firmaet (anvendes af domstolene)
 • om fakturaer skal sendes via e-boks, mail (oplys eventuel faktureringsmailadresse) eller brev
 • hjemmeside
 • startdato
 • navn på advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder i firmaet (og nye mailadresser for disse)
 • evt. nyt forsikringsselskab og policenummer 

Advokatselskab (aps, a/s eller p/s)
Blanket til indgivelse af oplysning om advokatselskaber.

Generelt
Læs mere om oprettelse af nyt advokatfirma her.