Medlemsbidrag til Advokatsamfundet

Print Print

 
Medlemsbidraget til Advokatsamfundet er

for 2019: 6.500,00 kroner eksklusive moms (8.125,00 kroner inklusive moms).

for 2020: 7.500,00 kroner eksklusive moms (9.375,00 kroner inklusive moms).

Bidragene opkræves årsvist af Advokatsamfundets sekretariat og forfalder til betaling ved regnskabsårets begyndelse.

Ved betaling af bidraget skal FI koden nederst på fakturaen benyttes. Dette skyldes, at hver advokat har sit eget kundenummer, og det bliver derfor muligt at identificere indbetalingen.

Advokatsamfundet modtager indbetalinger til både:

  • Advokatsamfundet og
  • Advokatuddannelsen

For ikke at forveksle modtager skal FI kode på fakturaen benyttes.

Betaling uden FI kode
Hvis man ikke kan bruge FI koden, skal nedenstående bankkonti benyttes:

  • Advokatsamfundet                               4183 – 2001470 (Danske Bank)
  • Advokatuddannelsen                           4183 – 9458212 (Danske Bank)

Betales flere fakturaer i samme transaktion, er det vigtig at give besked på mail  mkl@advokatsamfundet.dk om, hvilke fakturaer der betales ved angivelse af kundenummer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bogholder Mette Klingenberg på mail mkl@advokatsamfundet.dk.