Grønland

Print Print

Reguleringen af advokater i Grønland findes i den grønlandske retsplejelov, der for en dels vedkommende henviser til den danske retsplejelov. Reglerne i den grønlandske retsplejelov om udøvelse af advokatvirksomhed er med nogle få undtagelser sammenfaldende med reguleringen i den danske retsplejelov. Den i praksis væsentligste forskel er således hjemmelbestemmelserne, idet de underliggende krav og rettigheder, der knytter sig til advokattitlen, stort set er ensartede.

På de områder, hvor advokatreguleringen for advokater i Grønland er fastsat i den grønlandske retsplejelov, er der udstedt følgelovgivning særligt for Grønland. Find yderligere oplysninger i højre spalte. På de områder, hvor den grønlandske retsplejelov henviser til den danske retsplejelov, er det den danske følgelovgivning, der finder anvendelse. Det gælder f.eks. reglerne om advokatuddannelsen, reglerne om kollegial samtale mv.

Advokater etableret i Grønland er som alle andre advokater omfattet af Advokatsamfundets vedtægter, ligesom de advokatetiske regler har samme status i Grønland som i Danmark.

Advokater i Grønland tilhører organisatorisk 1. kreds.

Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 1366 af 16. december 2009 og bekendtgørelse nr. 864 af 20. juli 2011 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.