Færøerne

Print Print

Advokatreguleringen på Færøerne
Færøerne har sin egen retsplejelov (Lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004 med senere ændringer), der i lighed med den danske retsplejelov indeholder en regulering af betingelserne for at udøve advokatvirksomhed. Loven fastsætter Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærfunktioner i forhold til de færøske advokater.

Advokatsamfundet er både efter den danske og den færøske retsplejelov tilsyns- og disciplinærmyndig i forhold til advokaterne. Det sker på grundlag af to parallelle lovgrundlag.

Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 1251 af 14. december 2009 og bekendtgørelse nr. 863 af 20. juli 2011 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.