Brug af advokattitlen

Print Print

Retten til at kalde sig advokat
Det er kun personer, der har advokatbeskikkelse, som må kalde sig advokat.

Personer, der uberettiget kalder sig advokat eller bruger en lignende titel, kan straffes. Det gælder også for juridiske personer.

Beskyttelsen af den danske advokattitel følger af retsplejelovens § 120. Andre europæiske advokattitler er på tilsvarende måde beskyttet i Danmark, hvilket følger af bekendtgørelserne om EU-advokaters etablering henholdsvis tjenesteydelser i Danmark. 

Deponering
Hvis du har deponeret din advokatbeskikkelse, må du ikke kalde dig advokat i forbindelse med forretningsforhold. Det betyder for eksempel, at du ikke må stå i telefonfagbogens afsnit med advokater.

Du deponerer din advokatbeskikkelse ved at sende din originale beskikkelse til Civilstyrelsen. Advokatsamfundet får derefter automatisk besked om deponeringen fra Civilstyrelsen.

Genudlevering
Hvis du ønsker at få genudleveret din deponerede advokatbeskikkelse, skal du skrive til Civilstyrelsen. Civilstyrelsen indhenter en udtalelse fra Advokatrådet og beslutter derefter, om beskikkelsen skal udleveres. Advokatsamfundet får automatisk besked om genudleveringsdatoen.

Ansættelse i det offentlige
Hvis du bliver ansat i det offentlige, skal du deponere din advokatbeskikkelse. Denne regel gælder ikke, hvis du bliver ansat som medhjælper for en statsadvokat eller får bemyndigelse til at optræde som anklager i en enkelt sag.

Civilstyrelsen kan give dispensation fra kravet om deponering, så du kan beholde din advokatbeskikkelse samtidig med, at du er ansat i det offentlige. Dispensation gives dog kun i særlige tilfælde.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Civilstyrelsen, som indhenter en udtalelse om ansøgningen fra Advokatrådet. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på, at en advokat skal være uafhængig af det offentlige, således at der ikke kan opstå interessekonflikter mellem en offentligt ansat og den pågældendes udøvelse af advokatvirksomhed.

Du kan ikke få dispensation, hvis du er ansat ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet.

Tilladelse til at udføre en retssag uden advokatbeskikkelse
Hvis du har deponeret din advokatbeskikkelse pga. ansættelse i det offentlige, kan Civilstyrelsen give tilladelse til, at du alligevel kan udføre en retssag. En sådan tilladelse kan f.eks. gives, hvis du har forberedt en større retssag, før du deponerede din beskikkelse, og kun mangler at gennemføre hovedforhandlingen.

Ansøgning om tilladelse sendes til Civilstyrelsen, som indhenter en udtalelse fra Advokatrådet. Ansøgningen skal dreje sig om en konkret retssag med angivelse af rettens sagsnummer. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på, om tilladelsen kan medføre fare for ansøgerens uafhængighed som advokat i den konkrete retssag.

Reglerne om ansættelse i det offentlige og samtidig udøvelse af advokatvirksomhed findes i retsplejelovens § 122.

Regler og vedtægter for Advokatsamfundet

Læs gældende regler her