Alle regler

Print Print

Advokatsamfundets regler
Vedtægt for Advokatsamfundet - 1. marts 2020
Klientkontovedtægten - 1. marts 2020 
Advokatnævnets forretningsorden
De advokatetiske regler - fra 1. juli 2019
De advokatetiske regler med markering af ændringer pr. 1. juli 2019

Lovgivning 
Retsplejeloven (kap. 12-15 om advokater §§119-147) - 29. september 2020

Regler vedrørende Servicedirektivet
Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
Bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere

Advokatselskaber
Bekendtgørelse nr. 1427 om advokatselskaber - 11. december 2007

Uddannelse og efteruddannelse
Teknisk sammenskrivning af bek. 1473 af 12. december 2007 og  bek. 1036 af 11. november 2011 om advokatuddannelsen 
Bekendtgørelse 820 af 25. juni 2010 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Teknisk sammenskrivning af bek. 1474 af 12. december 2007 og bek. 820 af 25. juni 2010 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Bekendtgørelse 1426 af 11. december 2007 om "partnerprøven" for ikke advokater
Bekendtgørelse 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Behandling af klager over advokater
Bekendtgørelse nr. 548 af 28. april 2020 om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.
.
Kollegiale samtaler
Bekendtgørelse 1423 af 11. december 2007 om kollegial samtale

Retshjælp og fri proces
Bekendtgørelse nr. 1840 af 7. december 2020 om fri proces
Bekendtgørelse nr. 1841 af 7. december 2020 om offentlig retshjælp ved advokater

Beskikkelse af særlige advokater
Bekendtgørelse  nr. 627 om særlige advokater, der beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge - 25. juni 2009
Bekendtgørelse nr. 1630 om advokater, der beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden - 21. december 2010

Hvidvaskloven
Hvidvaskloven - Lov nr. 1782 af 27. november 2020

Internationale regler
Charter of core principles of the european legal profession and code of conduct for european lawyers - 2013
Regler om god advokatskik inden for Det Europæiske fællesskab - september 2009
CCBE manifest: The Right Kind of Justice for Europe - 2009
Europarådets regler for Freedom of exercise of the profession of lawyer - 25. oktober 2000
FN's regler om Basic Principles on the Role of Lawyers - 27. august/7. september 1990
Charter vedr. grundprincipper for den europæiske advokatstand og regler om god advokatskik inden for det europæiske fællesskab - september 2009
CCBE Position on Regulatory and Representative Functions of Bars - June 2005

EU

EU-advokater
Bekendtgørelse 1431 af 11. december 2007 om EU-advokaters etablering her i landet
Bekendtgørelse 1429 af 11. december 2007 om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet
Bekendtgørelse 747 af 11. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet mv.

European Court of Justice (EU-domstolen) 
Procedure - Court of Justice

General Court (Retten)  
Procedure - General Court

Civil Service Tribunal (Personaleretten)  
Procedure - Civil Service Tribunal

Brugerbetingelserne for anvendelsen af IT-applikationen E-curia
e-Curia - Hovedside
Domstolens Afgørelse af 16. oktober 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia
Rettens afgørelse af 11. juli 2018 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia
Betingelser for anvendelse af applikationen e-Curia


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Alle regler.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.