Om hvidvaskloven

Print Print

Alle, der udøver advokatvirksomhed, er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”). Advokater, der ikke udøver advokatvirksomhed, f.eks. husadvokater, er ikke omfattet af loven.

Hvidvaskloven stiller en række krav til advokaten og advokatens virksomhed. Blandt disse er reglerne om...

Instruktion og retningslinjer til dit personale
Hvidvaskloven stiller krav om, at advokaterne har indrettet deres virksomhed, så både advokater og andre ansatte er i stand til at identificere sager eller sagsgange, som kan give anledning til mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Advokaten skal således instruere sit personale i lovens regler, og advokaten skal sørge for, at virksomheden har skriftlige politikker som fastsætter de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme og procedurer som beskriver de aktiviteter, der skal udføres herunder sikre at hvidvaskloven overholdes samt en risikovurdering, hvor advokaten skal identificere og vurdere risikoen for at advokaten kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Advokatrådet har udgivet en vejledning, som nærmere beskriver hvidvasklovens regler og forhold, som advokater bør være særlig opmærksomme på.

Dokumentation for klientens identitet
Hvidvaskloven stiller også krav om, at advokaten i alle sager indhenter og opbevarer dokumentation for klientens identitet. Det betyder i praksis, at advokater skal anmode om at få forevist klientens pas, kørekort eller lignende og tage en kopi heraf. Er klienten en virksomhed, f.eks. et selskab, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og de reelle ejere skal identificeres og identificeres.

Hold øje med mistænkelig adfærd
Herudover stiller hvidvaskloven krav om, at advokaten løbende er opmærksom på, om klienten forsøger at foretage hvidvaskning af penge eller deltager i finansiering af terrorisme. Advokaten skal i den forbindelse være særlig opmærksom på visse typer af usædvanlige transaktionsmønstre mv.

Tilsyn
Tilsynet med at advokaterne overholder hvidvasklovgivningen er et led i Advokatrådets almindelige tilsyn med advokater. Advokatrådet kan anmode advokater om dokumentation for, at loven overholdes, herunder

·         dokumentation for, at der er udformet de nævnte uddannelsesprogrammer,

·         at medarbejderne er instrueret, og

·         at der indhentes og opbevares identitetsoplysninger.

 

 

Har du nogle spørgsmål?

Christian B. Beck
Christian B. Beck
Specialkonsulent
Telefon: 33 96 97 15

Link til Hvidvaskloven